1. Φυσικό τεκμήριο (Έγγραφο)
 2. Αρχειακές συλλογές Ιακωβάτειου Δημόσιας Βιβλιοθήκης Ληξουρίου
 3. Α1.Σ5.Φ03.0007
 4. Κείμενο
 5. Αρχειακή Συλλογή Παναγή Πατρικίου
 6. Ελληνική | Ιταλική
 7. 1941-1944
 8. Ποικίλων μορφών τεκμήρια
 9. Χειρόγραφη και Δακτυλογραφημένη
 10. Δεν περιέχει εικονογράφηση
 11. 75 σελίδες ; 34 εκατοστά
  • Αντίγραφο
 12. Φύλλα της εφημερίδας "Αφύπνιση", προκηρύξεις, σημειώσεις κ.α.