1. Φυσικό τεκμήριο (Φυλλάδιο)
 2. Αρχειακές συλλογές Ιακωβάτειου Δημόσιας Βιβλιοθήκης Ληξουρίου
 3. Α1.Σ5.Φ04.0010
 4. Κείμενο
 5. Αρχειακή Συλλογή Παναγή Πατρικίου
 6. Ελληνική
 7. Μονόφυλλο
 8. Δακτυλογραφημένη
 9. Δεν περιέχει εικονογράφηση
 10. 1 σελίδα, 2 στήλες ; 37 εκατοστά
  • Πρωτότυπο