1. Φυσικό τεκμήριο (Ταχυδρομική κάρτα)
 2. Αρχειακές συλλογές Ιακωβάτειου Δημόσιας Βιβλιοθήκης Ληξουρίου
 3. Α1.Σ6.0008
 4. Γραφιστικό υλικό
 5. Αρχειακή Συλλογή Παναγή Πατρικίου
 6. Ελληνική | Γαλλική
 7. Μπασιάς, Μ. (18..-19..)
 8. Οπτικό υλικό
 9. Χειρόγραφη και Δακτυλογραφημένη
 10. 1 ταχυδρομική κάρτα : ασπρόμαυρη ; 14 x 9 εκατοστά
  • Πρωτότυπο