1. Φυσικό τεκμήριο (Φωτογραφία)
 2. Αρχειακές συλλογές Ιακωβάτειου Δημόσιας Βιβλιοθήκης Ληξουρίου
 3. Α1.Σ5.Φ03.0016
 4. Εικόνα
 5. Αρχειακή Συλλογή Παναγή Πατρικίου
 6. Οπτικό υλικό
 7. Χειρόγραφη
 8. 2 φωτογραφίες και 1 σημείωμα
  • Πρωτότυπο
  • Το έγγραφα έχει καθαρογραφτεί από τον Ιάκωβο Πολυλά