1. Φυσικό τεκμήριο (Έγγραφο)
 2. Αρχειακές συλλογές Ιακωβάτειου Δημόσιας Βιβλιοθήκης Ληξουρίου
 3. Α1.Σ5.Φ03.0021
 4. Κείμενο
 5. Αρχειακή Συλλογή Παναγή Πατρικίου
 6. Ελληνική
 7. Πατρίκιος, Παναγής Στ. (1911-2007)
 8. Έγγραφα
 9. Χειρόγραφη
 10. Δεν περιέχει εικονογράφηση
 11. 5 σελίδες
  • Πρωτότυπο