1. Φυσικό τεκμήριο (Φωτογραφία)
  2. Αρχειακές συλλογές Ιακωβάτειου Δημόσιας Βιβλιοθήκης Ληξουρίου
  3. Α1.Σ6.0113
  4. Εικόνα
  5. Αρχειακή Συλλογή Παναγή Πατρικίου
  6. Οπτικό υλικό
  7. Χειρόγραφη
  8. 1 φωτογραφία : ασπρόμαυρη ; 10 x 6 εκατοστά
    • Πρωτότυπο