1. Φυσικό τεκμήριο (Φωτογραφία)
  2. Αρχειακές συλλογές Ιακωβάτειου Δημόσιας Βιβλιοθήκης Ληξουρίου
  3. Α1.Σ6.0114
  4. Εικόνα
  5. Αρχειακή Συλλογή Παναγή Πατρικίου
  6. Αύγουστος 1934
  7. Οπτικό υλικό
  8. Χειρόγραφη
  9. 1 φωτογραφία : ασπρόμαυρη ; 9 x 6 εκατοστά
    • Πρωτότυπο