1. Φυσικό τεκμήριο (Φωτογραφία)
 2. Αρχειακές συλλογές Ιακωβάτειου Δημόσιας Βιβλιοθήκης Ληξουρίου
 3. Α1.Σ6.0123
 4. Εικόνα
 5. Αρχειακή Συλλογή Παναγή Πατρικίου
 6. Αύγουστος 1934
 7. Τουλιάτα Κεφαλονιάς
 8. Οπτικό υλικό
 9. Χειρόγραφη
 10. 1 φωτογραφία : ασπρόμαυρη ; 8 x 6 εκατοστά
  • Πρωτότυπο