1. Φυσικό τεκμήριο (Φωτογραφία)
 2. Αρχειακές συλλογές Ιακωβάτειου Δημόσιας Βιβλιοθήκης Ληξουρίου
 3. Α1.Σ6.0125
 4. Εικόνα
 5. Αρχειακή Συλλογή Παναγή Πατρικίου
 6. Αύγουστος 1928 [Τρυγητής του 1928]
 7. Οπτικό υλικό
 8. Χειρόγραφη
 9. 1 φωτογραφία : ασπρόμαυρη ; 9 x 6 εκατοστά
  • Πρωτότυπο
 10. Φωτογράφος πιθανόν μέλος της οικογένειας των Πατρίκιων