1. Φυσικό τεκμήριο (Ταχυδρομική κάρτα)
  2. Αρχειακές συλλογές Ιακωβάτειου Δημόσιας Βιβλιοθήκης Ληξουρίου
  3. Α1.Σ6.0156
  4. Γραφιστικό υλικό
  5. Αρχειακή Συλλογή Παναγή Πατρικίου
  6. Ελληνική
  7. Οπτικό υλικό
  8. Δακτυλογραφημένη
  9. 1 ταχυδρομική κάρτα : ασπρόμαυρη ; 10 x 14 εκατοστά
    • Πρωτότυπο