1. Φυσικό τεκμήριο (Φωτογραφία)
 2. Αρχειακές συλλογές Ιακωβάτειου Δημόσιας Βιβλιοθήκης Ληξουρίου
 3. Α1.Σ6.0182
 4. Εικόνα
 5. Αρχειακή Συλλογή Παναγή Πατρικίου
 6. Οκτώβριος 1928
 7. Πατρίκιος, Νικόλαος Σ. (19..?-19..?)
 8. Φισκάρδο Κεφαλονιάς
 9. Οπτικό υλικό
 10. Χειρόγραφη
 11. 1 φωτογραφία : ασπρόμαυρη ; 10 x 6 εκατοστά
  • Πρωτότυπο
 12. Πληροφορίες απεικόνισης από συνοδευτικό σημείωμα
 13. Φωτογράφος πιθανόν ο Νικ. Πατρίκιος