1. Φυσικό τεκμήριο (Φυλλάδιο)
 2. Αρχειακές συλλογές Ιακωβάτειου Δημόσιας Βιβλιοθήκης Ληξουρίου
 3. Α1.Σ5.Φ01.0090
 4. Κείμενο
 5. Αρχειακή Συλλογή Παναγή Πατρικίου
 6. Ελληνική
 7. 25 Ιανουαρίου 1901
 8. Κυπριώτης, Γεράσιμος Ι. (18..-19..)
 9. Αργοστόλι
 10. Μονόφυλλο
 11. Δακτυλογραφημένη
 12. Περιέχει εικονογράφηση
 13. 8 σελίδες, 1 στήλη
  • Πρωτότυπο