1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  2. Αρχειακή Συλλογή Παναγή Πατρικίου
  3. 1827-1837
  4. Αγγλική | Ελληνική
  5. Ελληνική γλώσσα, Νέα -- Λεξικά | Ελληνική γλώσσα, Νέα -- Γραμματική | Αγγλική γλώσσα -- Λεξικά
  6. Lowndes, Isaak (1789?-1873)
  7. Βιβλιογραφικά έργα [προσώπων]