1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  2. Αρχειακή Συλλογή Παναγή Πατρικίου
  3. 1850
  4. Ελληνική
  5. Επτάνησα -- Πολιτική και διακυβέρνηση | Ηνωμένον Κράτος των Ιονίων Νήσων
  6. Ρώμας, Γεώργιος-Κανδιάνος (1796 ή 1798-1867)
  7. Βιβλιογραφικά έργα [προσώπων]
  8. Κόμμα των Ριζοσπαστών