1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  2. Αρχειακή Συλλογή Παναγή Πατρικίου
  3. 1851
  4. Ελληνική
  5. Επτάνησα -- Πολιτική και διακυβέρνηση | Ηνωμένον Κράτος των Ιονίων Νήσων -- Δίκαιο και νομοθεσία | Ποινικό δίκαιο -- Ηνωμένον Κράτος των Ιονίων Νήσων
  6. Ηνωμένον Κράτος των Ιονίων Νήσων
  7. Βιβλιογραφικά έργα [φορέων]