1. Φυσικό τεκμήριο (Φυλλάδιο)
 2. Αρχειακές συλλογές Ιακωβάτειου Δημόσιας Βιβλιοθήκης Ληξουρίου
 3. Α1.Σ7.0002
 4. Κείμενο
 5. Αρχειακή Συλλογή Παναγή Πατρικίου
 6. Ελληνική
 7. 23 Μαίου 1876
 8. Καριντάβας, Σπυρίδων Ι. (18..?-18..?)
 9. Λευκάδα (Πόλη)
 10. Μονόφυλλο
 11. Δακτυλογραφημένη
 12. Δεν περιέχει εικονογράφηση
 13. 1 σελίδα, 2 στήλες ; 46 εκατοστά
  • Πρωτότυπο
 14. Περιλαμβάνεται στην Bibliographie Ionienne (Λήμμα 6616)