1. Φυσικό τεκμήριο (Φυλλάδιο)
 2. Αρχειακές συλλογές Ιακωβάτειου Δημόσιας Βιβλιοθήκης Ληξουρίου
 3. Α1.Σ7.0205
 4. Κείμενο
 5. Αρχειακή Συλλογή Παναγή Πατρικίου
 6. Ελληνική
 7. Απρίλιος 1864
 8. Βουλισμάς, Ευστάθιος (1819-1894)
 9. Τυπογραφείον "Η Ιονία"
 10. Κέρκυρα
 11. Μονόφυλλο
 12. Δακτυλογραφημένη
 13. Δεν περιέχει εικονογράφηση
 14. 1 σελίδα, 2 στήλες ; 47 εκατοστά
  • Πρωτότυπο