1. Πρόσωπο
  2. Γυναίκα
  3. 1877
  4. 19..
  5. Ελληνίδα
  6. Ποιητής
  7. Ελληνική