1. Περιοδικό
  2. Ελληνική
  3. Φιλιππίδου, Μαρίκα Κ. (1877-19..)
  4. Εβδομαδιαία
  5. Αθήνα
  6. 1900
  7. 1903
  8. 1900-1903
  9. Έτος Α', Αριθ. 20 (17 Σεπτεμβρίου 1900) -
  10. Πανελλαδικός περιοδικός τύπος
  11. Δακτυλογραφημένη