1. Φυσικό τεκμήριο (Βιβλίο)
  2. Αρχειακές συλλογές Ιακωβάτειου Δημόσιας Βιβλιοθήκης Ληξουρίου
  3. Α1.Σ1.0033
  4. Τόμος Α'
  5. Κεφαλονιά [Εν Κεφαλληνία]: Τυπογραφείον "Η Κεφαλληνία", 1856
  6. Πανάς, Ευσέβιος Κ. (1798-1868)
  7. τόμοι ; 22 εκατοστά
  8. Περιλαμβάνεται στην Bibliographie Ionienne (Λήμμα 1863) και βιβλιογραφία Γκίνη-Μέξα (Λήμμα 6974)
  9. Βιβλιογραφικά έργα [προσώπων]
    • Πρωτότυπο