1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  2. Αρχειακή Συλλογή Παναγή Πατρικίου
  3. 1865
  4. Ελληνική
  5. Λογιστική | Εμπορικό δίκαιο
  6. Σκαλτσούνης, Ιωάννης Ε. (1821-1905)
  7. Βιβλιογραφικά έργα [προσώπων]