1. Θεματική επικεφαλίδα (αυτοτελές έργο)
  2. Αρχειακή Συλλογή Παναγή Πατρικίου
  3. 1872
  4. Ελληνική
  5. Επτάνησα -- Πολιτική και διακυβέρνηση -- 19ος αιώνας | Ηνωμένον Κράτος των Ιονίων Νήσων
  6. Ζερβός - Ιακωβάτος, Ηλίας (1814-1894)
  7. Βιβλιογραφικά έργα [προσώπων]