1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  2. Αρχειακή Συλλογή Παναγή Πατρικίου
  3. 1871 [1871?]
  4. Γαλλική
  5. Δημοκρατία | Γαλλία -- Πολιτική και διακυβέρνηση -- 19ος αιώνας
  6. Βάρνη, Ιούλιος
  7. Βιβλιογραφικά έργα [προσώπων]