1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  2. Αρχειακή Συλλογή Παναγή Πατρικίου
  3. 1878
  4. Ελληνική
  5. Επτάνησα -- Πολιτική και διακυβέρνηση | Ηνωμένον Κράτος των Ιονίων Νήσων | Καρούσος, Δημήτριος, Κόμης (1800-1873) | Επτάνησα -- Ιστορία
  6. Γρατσιάτος, Παύλος (1844-1917)
  7. Βιβλιογραφικά έργα [προσώπων]