1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  2. Αρχειακή Συλλογή Παναγή Πατρικίου
  3. 1880
  4. Ελληνική
  5. Ελληνική γλώσσα, Νέα -- Γραμματική | Ελληνική γλώσσα, Νέα -- Σπουδή και διδασκαλία
  6. Τσερέπης, Γεώργιος Ν. (1836-1908)
  7. Βιβλιογραφικά έργα [προσώπων]