1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  2. Αρχειακή Συλλογή Παναγή Πατρικίου
  3. 1889
  4. Ελληνική | Ιταλική
  5. Καποδίστριας, Ιωάννης (1776-1831) | Ελλάδα -- Ιστορία -- 19ος αιώνας
  6. Θεοτόκης, Μάρκος Σπ. (1824-1912)
  7. Βιβλιογραφικά έργα [προσώπων]