1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  2. Αρχειακή Συλλογή Παναγή Πατρικίου
  3. 1889-1892
  4. Ελληνική
  5. Ελλάδα -- Ιστορία -- 19ος αιώνας | Ελλάδα -- Πολιτική και διακυβέρνηση -- 19ος αιώνας | Μεγάλη Ιδέα
  6. Μαλάκης, Σπυρίδων Γ. (1823-1898)
  7. Βιβλιογραφικά έργα [προσώπων]