1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  2. Αρχειακή Συλλογή Παναγή Πατρικίου
  3. 1903
  4. Ελληνική
  5. Νεοελληνική λογοτεχνία | Νεοελληνική ποίηση | Σολωμός, Διονύσιος -- Ερμηνεία και κριτική | Ζάκυνθος (Νησί)
  6. Σολωμός, Διονύσιος (1798-1857)
  7. Βιβλιογραφικά έργα [προσώπων]