1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  2. Αρχειακή Συλλογή Παναγή Πατρικίου
  3. 1965
  4. Γερμανική
  5. Βοτανική -- Κεφαλονιά
  6. Knapp, Rüdiger (1917-1985)
  7. Βιβλιογραφικά έργα [προσώπων]