1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  2. Αρχειακή Συλλογή Παναγή Πατρικίου
  3. 1968
  4. Γερμανική
  5. Βοτανική -- Κεφαλονιά
  6. Mörder, Sabine (1940-)
  7. Βιβλιογραφικά έργα [προσώπων]