1. Βιβλίο έντυπο
  2. Βλαντής, Ανδρέας (1811 ή 1813-1885) | Οικονομίδης, Ιωάννης Ν. (1812-1884)
  3. συντεθέν υπο Ανδρέου Βλαντή, Λευκάδιου και Ιωάννου Οικονομίδου, Κυπρίου
  4. Κέρκυρα [Κέρκυραι]: Ηνωμένον Κράτος των Ιονίων Νήσων. Τυπογραφείον της Κυβερνήσεως [Εν τη Τυπογραφία της Κυβερνήσεως], 1840
  5. Κέρκυρα
  6. Ηνωμένον Κράτος των Ιονίων Νήσων. Τυπογραφείον της Κυβερνήσεως
  7. [4], xii, 209, 83 σελίδες ; 28 εκατοστά
  8. Dizionario technico-legale italiano-greco
  9. Εξετασθέν, κριθέν, επιθεωρηθέν και επιδοκιμασθέν κατά το 2.ον άρθρον της νζ. πράξεως της Πέμπτης Βουλής των Ηνωμένων Επικρατειών των Ιονίων Νήσων | Περιλαμβάνεται στην BIbliographie Ionienne (Λήμμα 1326) και στην βιβλιογραφία Γκίνη-Μέξα(Λήμμα 3343)