1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  2. Αρχειακή Συλλογή Παναγή Πατρικίου
  3. 1840
  4. Ελληνική | Ιταλική
  5. Ελληνική γλώσσα, Νέα -- Λεξικά | Ιταλική γλώσσα -- Λεξικά
  6. Βλαντής, Ανδρέας (1811 ή 1813-1885) | Οικονομίδης, Ιωάννης Ν. (1812-1884)
  7. Βιβλιογραφικά έργα [προσώπων]