1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  2. Αρχειακή Συλλογή Παναγή Πατρικίου
  3. 1920
  4. Ελληνική
  5. Ορθόδοξη Ανατολική Εκκλησία -- Ιστορία | Κέρκυρα (Νησί) -- Εκκλησιαστική ιστορία
  6. Παπαγεωργίου, Σπυρίδων Κ. (18..-19..)
  7. Βιβλιογραφικά έργα [φορέων]