1. Φυσικό τεκμήριο (Φυλλάδιο)
 2. Αρχειακές συλλογές Ιακωβάτειου Δημόσιας Βιβλιοθήκης Ληξουρίου
 3. Α1.Σ2.Φ01.0005
 4. Κείμενο
 5. Αρχειακή Συλλογή Παναγή Πατρικίου
 6. Ελληνική
 7. Απρίλιος 1803
 8. Καποδίστριας, Ιωάννης (1776-1831) | Θεοτόκης, Σπυρίδων Γεώργιος (1722-1803)
 9. Ιόνιος Πολιτεία
 10. Stamperia Nazionale
 11. Φυλλάδια
 12. Δακτυλογραφημένη
 13. Περιέχει εικονογράφηση
 14. Κέρκυρα [Εν Κερκύρα]: Stamperia Nazionale [Εν τη του Γένους Τυπογραφία], 1805
 15. 48 σελίδες : εικονογράφηση ; 25 εκατοστά
  • Πρωτότυπο