1. Φυσικό τεκμήριο (Φυλλάδιο)
 2. Αρχειακές συλλογές Ιακωβάτειου Δημόσιας Βιβλιοθήκης Ληξουρίου
 3. Α1.Σ2.Φ01.0017
 4. Κείμενο
 5. Αρχειακή Συλλογή Παναγή Πατρικίου
 6. Ελληνική | Ιταλική
 7. Σολωμός, Διονύσιος (1798-1857)
 8. Nobili, Domenico De (18..?-18..?)
 9. Ηνωμένον Κράτος των Ιονίων Νήσων. Τυπογραφείον της Κυβερνήσεως
 10. Φυλλάδια
 11. Δακτυλογραφημένη
 12. Δεν περιέχει εικονογράφηση
 13. Κέρκυρα: Ηνωμένον Κράτος των Ιονίων Νήσων. Τυπογραφείον της Κυβερνήσεως [Nella Stamperia del Governo], 1837
 14. 44 σελίδες ; 20 εκατοστά
  • Πρωτότυπο
 15. Περιλαμβάνεται στη βιβλιογραφία Γκίνη-Μέξα (Λήμμα 2906) | Παράλληλο κείμενο σε ελληνικά και ιταλικά