1. Φυσικό τεκμήριο (Φυλλάδιο)
 2. Αρχειακές συλλογές Ιακωβάτειου Δημόσιας Βιβλιοθήκης Ληξουρίου
 3. Α1.Σ2.Φ02.0014
 4. Κείμενο
 5. Αρχειακή Συλλογή Παναγή Πατρικίου
 6. Ιταλική
 7. Τυπογραφείον "Ερμής" Χ. Νικολαϊδου Φιλαδελφέως
 8. Φυλλάδια
 9. Δακτυλογραφημένη
 10. Δεν περιέχει εικονογράφηση
 11. Κέρκυρα [Corcira]: Τυπογραφείον "Ερμής" Χ. Νικολαϊδου Φιλαδελφέως, 1849
 12. 30 σελίδες ; 23 εκατοστά
  • Πρωτότυπο
 13. Περιλαμβάνεται σtην Ιονική Βιβλιογραφία (Λήμμα 3185)