1. Φυσικό τεκμήριο (Φυλλάδιο)
 2. Αρχειακές συλλογές Ιακωβάτειου Δημόσιας Βιβλιοθήκης Ληξουρίου
 3. Α1.Σ2.Φ02.0019
 4. Κείμενο
 5. Αρχειακή Συλλογή Παναγή Πατρικίου
 6. Ελληνική
 7. Αραβαντινός, Ιωάννης Αγγέλου (1819-18..?)
 8. Τυπογραφείον "Η Κεφαλληνία"
 9. Κεφαλονιά
 10. Φυλλάδια
 11. Δακτυλογραφημένη
 12. Δεν περιέχει εικονογράφηση
 13. 6 σελίδες, 1 στήλη ; 23 εκατοστά
  • Πρωτότυπο
 14. Περιλαμβάνεται σtην βιβλιογραφία Γκίνη-Μέξα (Λήμμα 5184)