1. Φυσικό τεκμήριο (Φυλλάδιο)
 2. Αρχειακές συλλογές Ιακωβάτειου Δημόσιας Βιβλιοθήκης Ληξουρίου
 3. Α1.Σ2.Φ02.0020
 4. Κείμενο
 5. Αρχειακή Συλλογή Παναγή Πατρικίου
 6. Ελληνική
 7. Αραβαντινός, Ιωάννης Αγγέλου (1819-18..?)
 8. Τυπογραφείο "Η Σάλπηγξ"
 9. Φυλλάδια
 10. Δακτυλογραφημένη
 11. Δεν περιέχει εικονογράφηση
 12. 7 σελίδες, 1 στήλη ; 22 εκατοστά
  • Πρωτότυπο
 13. Περιλαμβάνεται σtην βιβλιογραφία Γκίνη-Μέξα (Λήμμα 10927)