1. Φυσικό τεκμήριο (Φυλλάδιο)
 2. Αρχειακές συλλογές Ιακωβάτειου Δημόσιας Βιβλιοθήκης Ληξουρίου
 3. Α1.Σ2.Φ03.0001
 4. Κείμενο
 5. Αρχειακή Συλλογή Παναγή Πατρικίου
 6. Ελληνική
 7. 1851
 8. Λεκατσάς, Αντώνιος (18..?-18..?)
 9. Τυπογραφείον "Ερμής" Αντωνίου Τερζάκη
 10. Φυλλάδια
 11. Δακτυλογραφημένη
 12. Δεν περιέχει εικονογράφηση
 13. Κέρκυρα [Εν Κέρκυρα]: Τυπογραφείον "Ερμής" Αντωνίου Τερζάκη [Τυπογραφείον Ερμης Α. Τερζάκη και Θ. Ρωμαίου], 1852
 14. 24 σελίδες ; 21 εκατοστά
  • Πρωτότυπο
 15. Περιλαμβάνεται σtην βιβλιογραφία Γκίνη-Μέξα (Λήμμα 5739)