1. Πρόσωπο
  2. Άνδρας
  3. Αρχειακή Συλλογή Παναγή Πατρικίου
  4. Πρόσωπα της Κεφαλονιάς
  5. 17..? [Πιθανός αιώνας]
  6. 18..? [Πιθανός αιώνας]
  7. Κεφαλονιά
  8. Έλληνας
  9. Πολιτική
  10. Ελληνική