1. Φυσικό τεκμήριο (Φυλλάδιο)
 2. Αρχειακές συλλογές Ιακωβάτειου Δημόσιας Βιβλιοθήκης Ληξουρίου
 3. Α1.Σ2.Φ03.0009
 4. Κείμενο
 5. Αρχειακή Συλλογή Παναγή Πατρικίου
 6. Ελληνική
 7. 23 Σεπτεμβρίου 1852
 8. Δομενεγίνης, Ναθαναήλ (1793-1854)
 9. Τυπογραφείον "Η Κεφαλληνία"
 10. Ζάκυνθος (Πόλη)
 11. Φυλλάδια
 12. Δακτυλογραφημένη
 13. Δεν περιέχει εικονογράφηση
 14. Κεφαλονιά [Εν Κεφαλληνία]: Τυπογραφείον "Η Κεφαλληνία", 1852
 15. 4 σελίδες ; 20 εκατοστά
  • Πρωτότυπο
 16. Περιλαμβάνεται στη βιβλιογραφία Γκίνη-Μέξα (Λήμματα 5658, 5659)