1. Φυσικό τεκμήριο (Φυλλάδιο)
 2. Αρχειακές συλλογές Ιακωβάτειου Δημόσιας Βιβλιοθήκης Ληξουρίου
 3. Α1.Σ2.Φ03.0012
 4. Κείμενο
 5. Αρχειακή Συλλογή Παναγή Πατρικίου
 6. Γαλλική
 7. Φυλλάδια
 8. Δακτυλογραφημένη
 9. Δεν περιέχει εικονογράφηση
 10. Κεφαλονιά [Cephalonie]: Τυπογραφείον "Η Κεφαλληνία" [Imprimerie "La Cephalonie"], 1855
 11. 30 σελίδες ; 21 εκατοστά
  • Πρωτότυπο
 12. Περιλαμβάνεται στην Ιονική Βιβλιογραφία Γ (Λήμμα 3686)