1. Φυσικό τεκμήριο (Φυλλάδιο)
 2. Αρχειακές συλλογές Ιακωβάτειου Δημόσιας Βιβλιοθήκης Ληξουρίου
 3. Α1.Σ2.Φ04.0014
 4. Κείμενο
 5. Αρχειακή Συλλογή Παναγή Πατρικίου
 6. Ελληνική
 7. 16 Οκτωβρίου 1860
 8. Καρούσος, Θεόδωρος Δ. (1808-1876)
 9. Αργοστόλι
 10. Φυλλάδια
 11. Δακτυλογραφημένη
 12. Δεν περιέχει εικονογράφηση
 13. Κεφαλονιά [Εν Κεφαλληνία]: Τυπογραφείον "Η Κεφαλληνία", 1860
 14. 15 σελίδες ; 24 εκατοστά
  • Πρωτότυπο
 15. Περιλαμβάνεται στη βιβλιογραφία Γκίνη-Μέξη (Λήμμα8292)