1. Φυσικό τεκμήριο (Φυλλάδιο)
 2. Αρχειακές συλλογές Ιακωβάτειου Δημόσιας Βιβλιοθήκης Ληξουρίου
 3. Α1.Σ2.Φ04.0001
 4. Κείμενο
 5. Αρχειακή Συλλογή Παναγή Πατρικίου
 6. Ελληνική
 7. Κοτζίρης, Ιωάννης (18..?-18..?)
 8. Ηνωμένον Κράτος των Ιονίων Νήσων. Τυπογραφείον της Κυβερνήσεως
 9. Φυλλάδια
 10. Δακτυλογραφημένη
 11. Δεν περιέχει εικονογράφηση
 12. Κέρκυρα: Ηνωμένον Κράτος των Ιονίων Νήσων. Τυπογραφείον της Κυβερνήσεως [Εν τη Τυπογραφία της Κυβερνήσεως], 1858
 13. [6], 71 σελίδες : αναδιπλούμενοι πίνακες ; 22 εκατοστά
  • Πρωτότυπο
 14. Περιλαμβάνεται στη βιβλιογραφία Γκίνη-Μέξα (Λήμμα 7542)