1. Φυσικό τεκμήριο (Φυλλάδιο)
 2. Αρχειακές συλλογές Ιακωβάτειου Δημόσιας Βιβλιοθήκης Ληξουρίου
 3. Α1.Σ2.Φ05.0005
 4. Κείμενο
 5. Αρχειακή Συλλογή Παναγή Πατρικίου
 6. Ελληνική
 7. 10 Μαίου 1862
 8. Λιβαδάς, Σπυρίδων Δ. (18..?-18..?)
 9. Τυπογραφείον "Η Αυγή" Νικ. Κοντόγιωργα
 10. Φυλλάδια
 11. Δακτυλογραφημένη
 12. Δεν περιέχει εικονογράφηση
 13. Ζάκυνθος (Πόλη) [Εν Ζακύνθω]: Τυπογραφείον "Η Αυγή" Νικ. Κοντόγιωργα [Εκ του τυπογραφείου "Η Αυγή"], 1862
 14. 31 σελίδες ; 23 εκατοστά
  • Πρωτότυπο
 15. Περιλαμβάνεται στη βιβλιογραφία Γκίνη-Μέξα (Λήμμα 9292)