1. Φυσικό τεκμήριο (Φυλλάδιο)
 2. Αρχειακές συλλογές Ιακωβάτειου Δημόσιας Βιβλιοθήκης Ληξουρίου
 3. Α1.Σ2.Φ05.0015
 4. Κείμενο
 5. Αρχειακή Συλλογή Παναγή Πατρικίου
 6. Ελληνική
 7. 08 Απρίλίου 1862 [Αγόρευση]
 8. 13 Μαίου 1862 [Συμπέρασμα]
 9. Λομβάρδος, Κωνσταντίνος (1820-1888)
 10. Φυλλάδια
 11. Δακτυλογραφημένη
 12. Δεν περιέχει εικονογράφηση
 13. Ζάκυνθος (Πόλη) [Ζακύνθω]: Τυπογραφείον "Η Αυγή" Νικ. Κοντόγιωργα [Τυπογραφείον "Αυγή", Διευθυνόμενον παρά Νικ. Κοντόγιωργα], 1862
 14. 32 σελίδες ; 23 εκατοστά
  • Πρωτότυπο
 15. Περιλαμβάνεται στη βιβλιογραφία Γκίνη-Μέξα (Λήμμα 9208) και στη Bibliographie Ionienne (Λήμμα 2264)
 16. Εκδίδεται υπό Ν. Κοντόγιωργα τη συνδρομή δισχιλίων πολιτών της νήσου ταύτης | Εκ των αριθμών 217 και 218 της Νέας Εποχής
 17. Νέα Εποχή