1. Φυσικό τεκμήριο (Φυλλάδιο)
 2. Αρχειακές συλλογές Ιακωβάτειου Δημόσιας Βιβλιοθήκης Ληξουρίου
 3. Α1.Σ2.Φ05.0023
 4. Κείμενο
 5. Αρχειακή Συλλογή Παναγή Πατρικίου
 6. Ελληνική
 7. Σεπτέμβριος 1863 [6|18 Σεπτεμβρίου 1863]
 8. Τυπογραφείον "Ο Ζάκυνθος" Κωνσταντίνου Ρωσσολίμου
 9. Φυλλάδια
 10. Δακτυλογραφημένη
 11. Δεν περιέχει εικονογράφηση
 12. Ζάκυνθος (Πόλη): Τυπογραφείον "Ο Ζάκυνθος" Κωνσταντίνου Ρωσσολίμου, 1863
 13. 16 σελίδες ; 21 εκατοστά
  • Πρωτότυπο
 14. Περιλαμβάνεται στη βιβλιογραφία Γκίνη-Μέξα (Λήμμα 9792) και στη Bibliographie Ionienne (Λήμμα 2373)
 15. Υπογραφή Γέρο-Θανάσης