1. Φυσικό τεκμήριο (Φυλλάδιο)
 2. Αρχειακές συλλογές Ιακωβάτειου Δημόσιας Βιβλιοθήκης Ληξουρίου
 3. Α1.Σ2.Φ06.0002
 4. Κείμενο
 5. Αρχειακή Συλλογή Παναγή Πατρικίου
 6. Ιταλική
 7. 08 Μαίου 1864 [Αγόρευση] | 10 Μαίου 1864 [Κείμενο]
 8. Luzzi, Eugenio Canonico (18..?-18..?)
 9. Τυπογραφείον "Η Ιονία"
 10. Φυλλάδια
 11. Δακτυλογραφημένη
 12. Δεν περιέχει εικονογράφηση
 13. Κέρκυρα [Corfu]: Τυπογραφείον "Η Ιονία" [Tipografia "Jonia" dei frateli Caos], 1864
 14. 34 σελίδες ; 23 εκατοστά
  • Πρωτότυπο
 15. Περιλαμβάνεται στη Bibliographie Ionienne (Λήμμα 2449) και στην Ιονική Βιβλιογραφία (Λήμμα 2434)