1. Φυσικό τεκμήριο (Φυλλάδιο)
 2. Αρχειακές συλλογές Ιακωβάτειου Δημόσιας Βιβλιοθήκης Ληξουρίου
 3. Α1.Σ2.Φ06.0004
 4. Κείμενο
 5. Αρχειακή Συλλογή Παναγή Πατρικίου
 6. Ελληνική
 7. 08 Φεβρουαρίου 1864
 8. Φίλιππας, Σπυρίδων (18..?-18..?) | Δίπλας, Γεώργιος (18..?-18..?)
 9. Τυπογραφείον "Η Ιονία"
 10. Φυλλάδια
 11. Δακτυλογραφημένη
 12. Δεν περιέχει εικονογράφηση
 13. Κέρκυρα [Εν Κερκύρα]: Τυπογραφείον "Η Ιονία" [Τυπογραφείο "Η Ιονία" Σπυρίδωνος και Αρσενίου αδελφών Κάων], 1864
 14. 18 σελίδες ; 23 εκατοστά
  • Πρωτότυπο
 15. Περιλαμβάνεται στη Bibliographie Ionienne (Λήμμα 2443) και στην Ιονική Βιβλιογραφία (Λήμμα 4447)