1. Φυσικό τεκμήριο (Φυλλάδιο)
 2. Αρχειακές συλλογές Ιακωβάτειου Δημόσιας Βιβλιοθήκης Ληξουρίου
 3. Α1.Σ2.Φ06.0005
 4. Κείμενο
 5. Αρχειακή Συλλογή Παναγή Πατρικίου
 6. Ελληνική
 7. 1864
 8. Ελλάδα. Υπουργειο Οικονομικών
 9. Εθνικό Τυπογραφείο
 10. Φυλλάδια
 11. Δακτυλογραφημένη
 12. Δεν περιέχει εικονογράφηση
 13. Αθήνα [Εν Αθήναις]: Εθνικό Τυπογραφείο [Εκ του Εθνικού Τυτογραφείου], 1864
 14. 23 σελίδες : πίνακες ; 29 εκατοστά
  • Πρωτότυπο
 15. Περιλαμβάνεται στην Ιονική Βιβλιογραφία (Λήμμα 4346)